Klasyczne feng shui bardzo mocno optuje za tym by to, czego potrzebujemy w życiu, wziąć z przestrzeni zewnętrznej, a przynajmniej się tym posiłkować. Dlatego też rekomenduje, by zawsze otaczać się tym, co piękne, żywe, żywotne, pełne energii. A takie jakości…