Kupno mieszkania w obecnych czasach wydaje się bardzo łatwe. Nowoczesne bloki są piękne i łatwo dostępne. Jednakże przykłady moich klientek pokazują, że kupowanie musi być połączone z zimną kalkulacją. To nie tylko dobre wrażenie, ale przede wszystkim znajomość swoich potrzeb…